Wat is BRMT?

BRMT is een reflexintegratiemethode die is ontwikkeld door de Zweedse arts en psychiater Harald Blomberg en bestaat uit het uitvoeren van eenvoudige, ritmische bewegingen.

 

Wat is een reflex?

Een reflex is een voorgeprogrammeerde beweging die je maakt in reactie op een prikkel of stimulus zonder dat je daar bij nadenkt. Het gaat vanzelf of je dat nu wilt of niet. Reflexen maken onderdeel uit van onze ontwikkeling als mens van conceptie tot dood. Ze vormen de bron van onze neurologische (=hersen) ontwikkeling. En ze zijn ons gegeven om te overleven.

 

Wat doet een reflex?

Een reflex veroorzaakt beweging. En beweging zorgt voor ontwikkeling en groei. Elke beweging die je als klein kind maakt is onderdeel van neurologische ontwikkeling en rijping waardoor je leert eten en drinken, omrollen, kruipen, lopen, praten en later lezen, schrijven en rekenen.

 

De ontwikkeling van een reflex

Vanaf het moment van conceptie maakt een mens reflexmatige, primitieve bewegingen en ontwikkelt het zich om geboren te kunnen worden. Tijdens het geboorteproces worden nieuwe reflexen getriggerd door de weg die een baby aflegt in het geboortekanaal. Er ontstaat druk op de schedel en de baby maakt een belangrijke spildraai voor het geboren wordt. Wanneer je kindje geboren is, voelt het zich niet meer zo omsloten en geborgen en van schrik haalt het heel diep adem. Zo gaat je kindje automatisch (reflexmatig) zelfstandig ademhalen en is het klaar voor een leven buiten de baarmoeder.

 

Integreren van reflexen

Een reflex wordt getriggerd zodat deze actief wordt. Op verschillende momenten in onze ontwikkeling worden verschillende reflexen actief. Zeker op jonge leeftijd vervangen nieuwe reflexen vaak de eerder aanwezige, primitievere reflexen. Er ontwikkelen ook reflexen die ons hele leven actief zullen zijn. Deze reflexen moeten goed kunnen samenwerken met andere actieve reflexen. Dit alles noemen we integreren.

Bij dat integreren kan het nog wel eens misgaan. Een reflex kan onvoldoende tot ontwikkeling zijn gekomen of zelfs inactief zijn gebleven. Of een reflex blijft actief terwijl dat eigenlijk niet meer de bedoeling is. Ook kan het zijn dat door trauma of nare ervaring een primitieve, vroege reflex weer getriggerd wordt en actief wordt op latere leeftijd.

Het niet goed integreren van een reflex of het actief/niet-actief zijn op de juiste momenten kan voor veel problemen zorgen.

 

Hoe werkt BRMT?

Wanneer we diagnosticeren dat er sprake is van niet goed geïntegreerde reflexen gaan we het proces van het activeren en integreren van de reflexen opnieuw doen door de bewegingen die bij de reflexen horen uit te voeren. En die bewegingen zijn zeer eenvoudig! Want het zijn de bewegingen die jonge kinderen maken! Kenmerkend voor bewegingen van zeer jonge kinderen is dat ze ritmisch worden uitgevoerd. Het zijn kleine, makkelijke bewegingen die tamelijk snel in herhaling worden gemaakt. BRMT is dus niet ingewikkeld en kan gemakkelijk thuis uitgevoerd worden. In de meeste gevallen volstaat het om tweemaal per week enkele minuten de oefeningen te doen.

Omdat BRMT werkt met zeer eenvoudige bewegingen die van nature bij de mens horen kan BRMT worden toegepast bij alle leeftijden, zelfs bij baby´s en bejaarden.

 

AGB 9010-3888

NFG Registerlid VPMW

RBCZ 171063R

SKJ kamer psychologen 130005511

NVL 35307

IBCLC-L-31695

Copyright:  Stephanie Sanders 2020
Design:  Vindbare Website