Tarieven (per 1-1-2020)

 

Psychologische begeleiding       90 euro (45 min)

Re-integratiebegeleiding          90 euro (45 min) (particulier tarief)

Loopbaanbegeleiding              90 euro (60 min) / 135 euro (90 min) (particulier tarief)

 

Telefonisch consult                  35 euro (per 20 min)

Videobellen (beveiligd)            90 euro (45 min)  / conform AVG richtlijnen en goedgekeurd door zorgverzekeraars ISO 27001 – NEN 7510

Begeleiding via e-mail             25 euro (per 20 min)

(E-Care / E-Coaching)

 

Lactatiekunde                        90 euro (per 60 min)

Videobellen (beveiligd)           90 euro per consult / conform AVG richtlijnen en goedgekeurd door zorgverzekeraars

ISO 27001 – NEN 7510

Reflexintegratie baby              50 euro (20 min + intake)

                               

 

Stephanie begeleidt cliënten door heel Nederland. Ze komt op huisbezoek of er wordt afgesproken op een locatie bij jou in de buurt (coachhuis, HNK-locatie, eigen voorstel locatie). Er worden reiskosten berekend á 0.45 euro per km met een maximum van 50 euro per sessie. TIP: E-Care en E-coaching zijn mogelijk.

Vergoedingen vinden plaats via de aanvullende verzekering. Check hiertoe je verzekeringspolis.

Lid NVL 35307 / IBCLC L-31695

AGB zorgverlener 9010-3888 complementair psycholoog lid NFG en lid RBCZ (171063R)

 

Algemene betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.

II. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.

III. De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 30 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.

IV. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe en nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

V. Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.

VI. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

 

 

 

AGB 9010-3888

NFG Registerlid VPMW

RBCZ 171063R

SKJ kamer psychologen 130005511

NVL 35307

IBCLC-L-31695

Copyright:  Stephanie Sanders 2020
Design:  Vindbare Website