Tarieven (per 1-1-2019)

Lactatiekunde                         90 euro per uur (een consult duurt gemiddeld 60-90 minuten)

Telefonisch consult                   25 euro (per 20 min)

Psychologische begeleiding       90 euro (45 min)

Telefonisch consult                   35 euro (per 20 min)

E-Health                                 25 euro (per 20 min)

Videochat                                –

Reflexintegratie baby               50 euro (20 min + intake)

Tekenconsult                            90 euro  per consult

 

Ik kom bij voorkeur op huisbezoek. Er worden extra kosten berekend á 0.45 euro per km. Wil je liever op de praktijk komen dan kan dat op de locaties in Wilp en Apeldoorn en op sommige dagen ook in Deventer en Zutphen.

Stephanie begeleidt cliënten door heel Nederland.

Vergoedingen vinden plaats via de aanvullende verzekering. Check hiertoe je verzekeringspolis.

Lid NVL 35307 / IBCLC L-31695

AGB zorgverlener 9010-3888 complementair psycholoog lid NFG en lid RBCZ (171063R)

 

Algemene betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.

II. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.

III. De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 30 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.

IV. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe en nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

V. Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.

VI. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

 

 

 

Openingstijden

Psychologie: ma-vrij: 9-17 uur

Lactatiekunde: ook op zaterdag

Praktijk Stephanie Sanders

06 44 72 88 84

 

AGB 9010-3888

RBCZ 171063R

NFG Registerlid VPMW

IBCLC L-31695

NVL 35307

Stephanie Sanders

Copyright:  Stephanie Sanders  |  Algemene Voorwaarden  |  Site Map
Design:  Vindbare Website